Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał Stanisława Gawłowskiego na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.

Stanisław Gawłowski ma 39 lat. W 1994 roku został wybrany radnym Rady Miejskiej w Darłowie i jednocześnie członkiem Zarządu Miasta Darłowa. Dwa lata później, zostaje zastępcą burmistrza Darłowa. W 1998 r. zostaje Radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – był Przewodniczącym Komisji Turystyki i Kultury Fizycznej. W związku z wotum nieufności mieszkańców wobec Rady Gminy – premier Jerzy Buzek powołał go na zarządcę Komisarycznego Gminy Mielno. Od 2002 r. był zastępcą prezydenta miasta Koszalin, odpowiadał za sprawy związane z gospodarką komunalną, ochronę środowiska, sport, kulturę oraz sprawy społeczne, a także nadzorował pracę wydziału komunikacji. Współorganizator powołania Krajowej Izby Gospodarki Odpadami – działającej od 2004 r. Odznaczony przez Zarząd Główny Związku Sybiraków w 2005 r. Honorową Odznaką Związku Sybiraków oraz przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski za aktywna działalność na rzecz rozwoju  samorządu terytorialnego w Polsce Srebrnym Krzyżem Zasługi. W "gabinecie cieni" Platformy Obywatelskiej odpowiedzialny był za sprawy ochrony środowiska. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat poselski.

W „Przeglądzie Komunalnym” z czerwca 2006 roku opublikowany został wywiad ze Stanisławem Gawłowskim pt. "Kadry zamiast projektów" (kliknij, aby przeczytać)

zdjęcie pochodzi ze strony internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj