Minister środowiska Marcin Korolec powołał nowy Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezesem została Małgorzata Skucha pełniąca w obecnym zarządzie funkcję zastępcy prezesa.

Na zastępców Prezesa Funduszu minister Korolec powołał natomiast: Jacka Gdańskiego, Barbarę Koszułap oraz Krystiana Szczepańskiego.

Małgorzata Skucha jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżerem i ekspertem z zakresu zarządzania i finansów. Od 2005 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. W latach 1999-2003 była prezesem Zarządu Beskidzkiego Funduszu Ekorozwoju S.A. W latach 1993-1998 była prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej, a następnie dyrektorem Bielskiego Oddziału WFOŚiGW w Katowicach.

Nowy zarząd Funduszu został powołany na podstawie art. 400i ust. 1 i 2 ustawy 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Prace rozpocznie 1 stycznia 2013 r. Do tego czasu obowiązki pełni dotychczasowy zarząd Funduszu.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj