Wczoraj w budynku Kancelarii Prezydenta RP odbyła się konferencja dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce „Utrzymanie porządku i czystości w gminach. Komunalna własność odpadów”. Organizatorem seminarium był Doradca Prezydenta RP Tadeusz Wrona.

W konferencji udział wzięli także: Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Duda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk, z-ca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Bolesław Grygorewicz, Prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami Tomasz Uciński, prof. Marek Górski z Uniwersytetu Łódzkiego, dr Piotr Manczarski z Politechniki Warszawskiej, przewodniczący sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Marek Kuchciński, przewodniczący senackiej Komisji Środowiska Zdzisław Stanisław Pupa, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, MSWiA, Rozwoju Regionalnego, Infrastruktury, UOKiK, przedstawiciele samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, środowisk naukowych.

– Nowa ustawa o odpadach ma zastąpić dotychczasową, z 2001 r. – mówił podczas spotkania wiceminister środowiska Bernard Błaszczyk o przygotowywanej przez rząd nowelizacji. – Polska wstępując do UE zobowiązała się, że do końca grudnia 2010 r. ograniczy o 25 proc. odpady komunalne, które trafiają na wysypiska. W następnych latach mamy ich składować jeszcze mniej. W przypadku, gdy Polska nie spełni tych wymogów, zapłaci kary – zaznaczył Błaszczyk. Jego zdaniem realizacja zobowiązań jest możliwa tylko wtedy, gdy właścicielem śmieci będzie gmina: – Samorząd będzie wtedy miał wpływ na zorganizowanie systemu odbierania śmieci oraz ich segregowanie – tłumaczył.

Wiceminister poinformował, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni zostaną zakończone prace nad projektem ustawy o odpadach. Resort chce, by nowe przepisy weszły w życie do końca tego roku. – Ministerstwo myśli także o kodeksie odpadowym, w których znalazłyby się wszystkie przepisy dotyczące gospodarki odpadami. Obecnie takie regulacje znajdują się w różnych ustawach i rozporządzeniach. Na stworzenie kodeksu potrzebne jest około 2 lat, czyli może od powstać do końca 2012 r. – mówił Błaszczyk.

źródło: www.prezydent.pl, PAP
fot. www.prezydent.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj