Biologiczna oczyszczalnia ścieków w Żłobnicy to ostatnia z czterech starszych oczyszczalni w gminie Kleszczów, która wkrótce zostanie poddana rozbudowie. Wcześniej gmina rozbudowała oczyszczalnie w Kleszczowie i Łękińsku, zwiększając ich wydajność o 100 proc.

W trakcie modernizacji jest oczyszczalnia w Kolonii Łuszczanowice. Dobowa wydajność oczyszczalni, funkcjonującej obecnie w Żłobnicy wynosi 100 m sześć. W wyniku rozbudowy średnia dobowa wydajność wzrośnie do 550 m sześć. ścieków. Dzięki temu bez przeszkód można będzie podłączać do gminnej sieci kanalizacyjnej nowe budynki mieszkalne oraz firmy powstające na terenie Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej nr 3.

W grudniu został rozstrzygnięty przetarg na inwestycję, w ramach której w Żłobnicy zostanie zbudowany niemal od podstaw nowy, ekologiczny obiekt o powierzchni zabudowy ponad 250 m kw. O możliwość realizacji tego zadania walczyło ośmiu oferentów, wśród których były m.in. firmy z Gdańska, Poznania, Rzeszowa, Leszna i Kalisza. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum utworzone przez firmy: Molewski Sp. z o.o. z Chodecza (lider konsorcjum) oraz P.W. Hydrobud Sp. z o.o. z Kamienicy.

Oprócz nowego budynku oczyszczalni wspomniane firmy będą miały za zadanie wykonać dwa zbiorniki – reaktory biologiczne oraz niezbędne do uruchomienia oczyszczalni sieci technologiczne i rurociągi. Przebudowane zostaną także przyłącza wodociągowe i energetyczne oraz ogrodzenie terenu oczyszczalni. Po rozruchu nowego obiektu wykonawca będzie musiał rozebrać budynek starej oczyszczalni. Koszt inwestycji, która ma być zakończona w czerwcu 2012 roku wyniesie 4,1 mln zł.

źródło: kleszczow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj