W lipcu mają zakończyć się prace modernizacyjne w Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb w Jaworznie. Dzięki inwestycji rozpoczętej w marcu 2014 r. obiekt zyskał m.in. nowy reaktor biologiczny.

– Wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. W nowym reaktorze oczyszczane są już ścieki, a stary poddawany jest renowacji. Niebawem rozpocznie się na nim montaż nowych barierek oraz podestów. W przygotowaniu jest także montaż nowego separatora piasku oraz pomp w komorze wstępnej denitryfikacji. Zupełnie nowy wygląd i blask zyskały także osadniki wtórne wraz z mieszalnikami. Służą one do oddzielenia osadu czynnego (żywych bakterii) od oczyszczonych ścieków – mówi rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.

W przyszłości projekt przewiduje także zhermetyzowanie części biologicznej, co ma zmniejszyć uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest częścią II fazy unijnego projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Wartość tej inwestycji to 72 mln zł, z czego 35 mln zł pochodzi ze środków Funduszu Spójności. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Sama renowacja oczyszczalni kosztować będzie ponad 18 mln zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj