Do końca września 2011 r. w miejscowości Przygody (woj. mazowieckie) zostanie wybudowana oczyszczalnia ścieków komunalnych. W ramach inwestycji powstanie m.in. punkt zlewny ścieków dowożonych, stacja mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem i piaskownikiem, pompownia ścieków oraz komora pomiarowa.

Mechanicznie oczyszczone ścieki będą trafiały do części biologicznej, składającej się z reaktora typu SBR, pracującego w oparciu o metodę wielofazowego osadu czynnego. Reaktor będzie się składał z dwóch naprzemiennie pracujących komór, przystosowanych do pracy periodycznej o zmiennym poziomie ścieków. Reaktor będzie napowietrzany drobnopęcherzykowo oraz mieszany mechanicznie. Otrzymany w procesie biologicznego oczyszczania osad zostanie odprowadzony do zbiornika, odwodniony na prasach oraz wywieziony na składowisko odpadów. Przepustowość oczyszczalni będzie wynosiła 250 m3/d. 

Ponadto w ramach inwestycji w miejscowościach Przygody, Wola Suchożebrska i Suchożebry powstanie sieć kanalizacyjna (grawitacyjna i tłoczna) o łącznej długości blisko 11 km, 0,71 km przyłączy oraz pięć przepompowni ścieków (trzy strefowe i dwie przydomowe). Przedsięwzięcie zrealizuje konsorcjum firm: Hydrex z Lublina (lider), Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych z miejscowości Miętne oraz Eko-Imbau z Siedlec. 

Koszt inwestycji wynosi ponad 8 mln zł (brutto). Będzie ona najprawdopodobniej współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa).
(mm)

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj