1 / 16

Rozbudowana i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Bartkowie (woj. świętokrzyskie), została oficjalnie zaprezentowana 14 września 2015 r. Obiekt zlokalizowany jest w pobliżu jednego z najstarszych dębów w Polsce – Dębu Bartek.

Oczyszczalnia Ścieków w Bartkowie pracuje nieprzerwanie od 1984 r., a od 1997 r eksploatowana jest przez spółkę Wodociągi Kieleckie, kiedy to już 3-krotnie była rozbudowywana i modernizowana. Rozpoczęta we wrześniu 2013 r., ostatnia inwestycja w Bartkowie sprawiła, że w tej chwili oczyszczalnia może przyjąć dwa razy więcej ścieków niż dotychczas i oczyścić je zgodnie z polskimi i europejskimi normami. Warta ponad 13,2 mln zł inwestycja w Bartkowie, została przeprowadzona w ramach Projektu „Rozwój gospodarki ściekowej w gminie Kielce i gminie Zagnańsk” z udziałem Funduszu Spójności.

Nowe serce oczyszczalni

Przy realizacji rozbudowy na obszarze 2 hektarów wykorzystano przeszło 1 600 m3 betonu i ponad 150 ton stali zbrojeniowej i konstrukcyjnej. Modernizacja oczyszczalni polegała na przebudowie istniejących obiektów, czasem ze zmianą jej dotychczasowego przeznaczenia i funkcji, ale powstały także całkiem nowe obiekty technologiczne. Najlepszy przykład to serce oczyszczalni czyli wybudowane od podstaw 3 ogromne reaktory biologiczne z wydzielonymi strefami do usuwania związków azotu i fosforu oraz strefą separacji. Zmieszczą one 1463 m3 ścieków każdy.

Sąsiedztwo pomniku przyrody zobowiązuje

Odwiedziny oczyszczalni w Bartkowie były też doskonałą okazją, aby z pespektywy 2015 r. i kończonych właśnie przez Wodociągi Kieleckie ważnych inwestycji ściekowych spojrzeć na to, jak wielki postęp dokonał się wokół nas, ale i w nas samych. Dowodem na to były życzenia urodzinowe dla Dębu Bartek, który obchodzi w tym roku swoje 1015 urodziny. O ich napisanie i odczytanie poproszeni przez Wodociągi Kieleckie zostali goście uroczystości. Zapisane na specjalnie przygotowanych pocztówkach stanowić będą szczególną kartkę urodzinową dla jubilata i znak naszej świadomości ekologicznej dla przyszłych pokoleń.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj