W Strzegomiu została otwarta zmodernizowana oczyszczalnia ścieków wyposażona m.in. w zbiornik biogazu, umożliwiający produkcję energii cieplnej i elektrycznej.

Prąd ze ścieków ogrzewa komory i pomieszczenia obiektu. Wybudowano także ok. 50 km kanalizacji dla ponad 5,5 tys. osób.

Nowe inwestycje zostały zrealizowane dzięki pieniądzom z Programu Infrastruktura i Środowiska oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Całkowity koszt zadania to ponad 50 mln zł, w tym dofinansowanie z UE to ponad 23 mln zł. Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosła około 7,7 mln zł.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj