Ekologiczne Centrum Odzysku ECO Bielawa znalazło kolejne zastosowanie dla przetwarzanych odpadów. Dzięki unijnej dotacji zostaną one wykorzystane jako specjalny rodzaj paliwa do produkcji cementu.

Alternatywne paliwo do produkcji cementu to nowe zastosowanie odpadów komunalnych z powiatów dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, strzelińskiego i kłodzkiego. Dzięki unijnej dotacji w wysokości ponad 3,9 mln zł rozbudowane zostanie Ekologiczne Centrum Odzysku odpadów ECO Bielawa (koszt całości inwestycji to ok. 5,7 mln zł) zarządzane przez Zakład Usług Komunalnych w Pieszycach. Nowe inwestycje pozwolą zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowisko o ok. 36% w skali roku.

Wsparcie UE umożliwi także rozbudowę linii sortowniczej (m.in. zakup separatorów magnetycznych, przesiewaczy i rozdrabniarki). Wpłynie to na efektywne odzyskiwanie stali, żelaza i aluminium. Odpady pozostałe po sortowaniu będą przekazywane jako surowiec do produkcji paliwa alternatywnego, wykorzystywanego m.in. do produkcji cementu. Planowana jest także budowa instalacji do kompostowania odpadów składającej się ze specjalnych tuneli, stawu gromadzącego odcieki i placów dojrzewania kompostu. Bielawskie Centrum od 2013 r. posiada status RIPOK-u.

Źródło: wfosigw.wroclaw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj