Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył na odtworzenie zieleni na zalanych terenach po majowej powodzi w Bieruniu dotację do kwoty 300 tys. zł.

Środki Funduszu pozwolą Gminie na odbudowę drzewostanu i przywrócenie stanu, jaki istniał przed wystąpieniem powodzi. Zaplanowano posadzenie ponad 9 tysięcy drzew i krzewów – w pierwszej kolejności na obszarach pełniących do tej pory funkcje rekreacyjne, ekologiczne lub zdrowotne.

Bieruń był w czasie majowej powodzi jedną z najbardziej zniszczonych miejscowości w regionie. W niektórych zalanych miejscach woda stała ponad 70 dni. W tym czasie obumarły znajdujące się tam drzewa i krzewy, wiele z nich porwała rzeka. Po opadnięciu wody powodziowej, okazało się, że wiele drzewostanów zarówno na terenach gminnych jak i posesjach prywatnych zostało całkowicie zniszczonych. Niektóre drzewa rosnące na międzywałach zniknęły w Wiśle, która w okolicach Bierunia poszerzyła swe koryto nawet o 20 metrów. Aby w Bieruniu znów było zielono, trzeba posadzić nowe drzewa.

Do nasadzeń zakupiono więc drzewa oraz krzewy liściaste i iglaste kilkudziesięciu gatunków i odmian. Drzewa i krzewy sadzone na posesjach mieszkańców będą roślinami młodymi w wieku ok. 5 lat, zaś drzewa na terenach zieleni miejskiej mieć będą 20 i 30 lat. Akcja odbudowy zieleni w Bieruniu potrwa do końca listopada.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj