Miejskie Przesiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu rozpocznie 1 listopada br. realizację projektu „Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu – selektywna zbiórka w zakresie odzysku odpadów biodegradowalnych”. Prowadzony ze środków Funduszu Spójności UE program wdrożony będzie w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej. W pierwszym przypadku zbiórka odpadów prowadzona będzie w systemie wielopojemnikowym. Swoim zasięgiem obejmie ok. 170 posesji. Każdy z jego mieszkańców otrzyma 10 i 120 litrowy pojemnik na bioodpady oraz worek w kolorze żółtym do odpadów opakowaniowych typu: makulatura i tworzywa sztuczne oraz puszki aluminiowe. Z kolei odpady opakowaniowe ze szkła będą gromadzone w pojemnikach ogólnodostępnych. Pojawią się też dwa zestawy na szkło bezbarwne oraz kolorowe. Z kolei w zabudowie wielorodzinnej pilotaż przewiduje gromadzenie odpadów w pojemnikach zbiorczych jako: odpady mokre – organiczne (pospożywcze i zielone) przeznaczone do kompostowania, odpady suche (tworzywa sztuczne, puszki, makulatura, szkło kolorowe oraz białe) oraz odpady bezużyteczne do deponowania na składowisku. Oprócz tego każda rodzina otrzyma specjalny pojemnik na gromadzenie odpadów organicznych. Dodatkowo rozstawione zostaną też pojemniki na bioodpady. Kompostując domowe bioodpady zmniejszamy ilość odpadów trafiających na składowisko, zmniejszamy przez to uciążliwość dla naszego otoczenia. Odpady bez wilgotnych bioodpadów nie ulegają procesom gnilnym, co zmniejsza ich nieprzyjemny zapach. Przyczyniamy się też do ponownego wprowadzenia substancji organicznych do zamkniętego obiegu materii w środowisku naturalnym – mówi Joanna Pepłowska, inspektor ds. Zbiórki Odpadów Surowcowych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj