W oczyszczalni ścieków w Cielczy powstanie pierwsza w Polsce stacja odzysku surowców z osadów ściekowych. PWiK w Jarocinie przekazało właśnie wykonawcy plac budowy. Inwestycja realizowana jest w ramach unijnego projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin” wartego blisko 256 mnl zł.

W połowie lutego spółka Control Process EPC Enviromental Protection 3 przejęła teren, na którym powstanie nowoczesna stacja odzysku surowców. Pozyskany w ten sposób m.in. fosfor będzie mógł zostać wykorzystany do produkcji nawozów rolniczych.

Modernizacja na dużą skalę

Jest to kolejny etap prac związanych z realizacją projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. Po uruchomieniu przez PWiK nowoczesnej Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie, przebudowie najstarszego kanału przesyłowego w Jarocinie prowadzącego do oczyszczalni w Cielczy i rozpoczęciu prac związanych z przebudową systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na Os. Kopernika w Jarocinie, przyszedł czas na modernizację oczyszczalni i budowę instalacji odzysku substancji nawozowych.

Nawóz i biogaz z osadów

Na bazie istniejącej w Cielczy oczyszczalni ścieków powstanie jedna z najnowocześniejszych w Europie stacji odzysku surowców. Z osadów ściekowych, odzyskiwane będą surowce do produkcji nawozów oraz biogaz, który będzie wykorzystywany przez spółkę wodociągową m.in. do zmniejszenia bieżących kosztów działalności przedsiębiorstwa.

Technologia odzysku surowców przewidziana w Jarocinie sprawdziła się już w kilkunastu obiektach na całym świecie. W Europie zastosowano ją w ostatnich latach w trzech oczyszczalniach: Slough (k. Londynu), Amersfort (Holandia) i w Madrycie.

Oczyszczalnia w Jarocinie wyprodukuje nawóz rolniczy z osadów

Modernizacja oczyszczalni pomoże również w wyeliminowaniu problemu uciążliwych zapachów, na które narzekali do tej pory mieszkańcy. Planowana jest hermetyzacja obiektów emitujących odory. Całkowity koszt inwestycji, która ma zakończyć się w kwietniu 2020 r. to ponad 89 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj