Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła trzy z siedmiu odwołań dotyczących przetargu na spalarnię odpadów Koninie. Inwestor będzie musiał dokonać ponownej oceny ofert. Po uwzględnieniu decyzji KIO w przetargu pozostało czterech wykonawców.

– Izba nakazała przywrócenie do postępowania oferty konsorcjum Warbudu oraz oferty Rafako. Izba nakazała także odrzucenie oferty konsorcjum Budimeksu – poinformowała we wtorek portal wnp.pl Małgorzata Stręciwilk, rzecznik KIO.
– Nie potwierdziły się natomiast zarzuty wobec oferty, która została pierwotnie wskazana przez zamawiającego jako najkorzystniejsza. W związku z przywróceniem dwóch podmiotów do przetargu potrzebna będzie ponowna ocena złożonych ofert – dodała.

Poniżej lista podmiotów, która pozostała w przetargu po uwzględnieniu decyzji KIO oraz ceny brutto ich ofert:
1. Rafako – 404,54 mln zł
2. Konsorcjum: Integral Engineering und Umwelttechnik (Austria), Erbud, Introl – 364,08 mln zł
3. Mostostal Warszawa – 456,53 mln zł
4. Konsorcjum: Warbud, Vinci Environnement (Francja), Vinci Environnement Polska – 403,36 mln zł
Prowadzący postępowanie Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie po raz pierwszy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w połowie lipca.
Wśród dziesięciu wykonawców najwyżej oceniono wówczas konsorcjum Integral Engineering und Umwelttechnik (Austria) z Erbudem oraz Introlem (93,38 pkt.), a następnie konsorcjum Budimeksu z Keppel Seghers Belgium (92,98 pkt.) oraz Mostostal Warszawa (85,17 pkt.). Pozostali wykonawcy zostali wykluczeni z przetargu.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brano pod uwagę następujące kryteria: cena (55 proc.), ocena oferowanych rozwiązań technicznych (24 proc.), gwarancje eksploatacyjne (14 proc.) oraz koszty związane z eksploatacją instalacji (7 proc.).
Spalarnia ma być częścią programu porządkującego gospodarkę odpadami subregionu konińskiego. Obejmuje on 30 gmin z powiatów konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego, który łącznie zamieszkuje ponad 330 tys. osób. Na zrealizowanie inwestycji wykonawca będzie miał 40 miesięcy.
Projekt zakłada budowę spalarni, która będzie przerabiać 94 tys. ton odpadów rocznie. Zakład ma też posiadać instalację o mocy 18 MW termicznych i blisko 5 MW elektrycznych. Pod koniec maja ubiegłego roku podpisano już umowę o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Jego wysokość wyniesie blisko 155 mln zł.

źródło: wnp.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj