Preferencyjną pożyczkę w wysokości ponad 690 tysięcy zł Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał na realizację III etapu programu ograniczenia niskiej emisji w Węgierskiej Górce.

Trzy lata temu ta jedna z najatrakcyjniejszych pod względem przyrodniczym i turystycznym gmin południowej Polski, rozpoczęła zadanie związane z wymianą w jednorodzinnych domach przestarzałych pieców oraz montowaniem instalacji odnawialnych źródeł energii – głównie solarów.

Do tej pory skorzystali z tej możliwości właściciele 90 budynków w Węgierskiej Górce. Teraz środki Funduszu przeznaczone zostaną na unowocześnienie kolejnych 30 indywidualnych gospodarstw, w których zmodernizowane zostaną stare piece, zabudowane instalacje i wymienione okna.

Dzięki temu roczne koszty zakupu paliwa dla potrzeb ogrzewania pojedynczego obiektu ulegną zmniejszeniu o ponad 1200 zł., a znacznemu ograniczeniu ulegnie roczna emisja zanieczyszczeń pyłowo – gazowych: pyłu o ok.4 tony, dwutlenku siarki o ponad 3 tony, tlenków azotu o blisko 8 ton oraz tlenków węgla o ponad 7 ton. Efektem ekologicznym jest także roczna produkcja ok. 270 GJ energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj