W Krakowie przy budynkach komunalnych mogą powstać ogrody deszczowe i zbiorniki na wodę. Mieszkańcy mogą zgłaszać ich lokalizacje do Zarządu Budynków Komunalnych.

W ramach projektu ZBK, w oparciu o otrzymane zgłoszenia, zamontuje w budynkach naziemne zbiorniki do zbierania wody (o pojemności 200-400 l) oraz urządzi przy nich teren zieleni (5-20 m kw.), zasilany wodą z zamontowanego zbiornika.

Jak informuje miasto, ZBK przeprowadzi wizję i dokona oceny możliwości technicznych wykonania takich instalacji. Jeżeli opinia ekspertów będzie pozytywna, instalacja zostanie zrealizowana, jeżeli będzie wymagała większej liczby uzgodnień (np. z konserwatorem zabytków) lub wyczerpana zostanie pula środków na 2021 r., wówczas jej realizacja będzie przesunięta na przyszły rok.

Instalacje można planować wyłącznie przy budynkach komunalnych zarządzanych przez ZBK (jeżeli na jakimś budynku jest tabliczka ZBK, to na 90 proc. będzie prawna możliwość realizacji przy nim takiej instalacji).

W zgłoszeniu należy wysłać zdjęcia miejsca, w którym zgłaszający widzą możliwość postawienia zbiornika oraz urządzenia ogrodu deszczowego. Należy w nim też uwzględnić osoby chętne do opieki na ogrodem.

Instalacje można wykonać zarówno przy budynkach mieszkalnych, jak i użytkowych (np. przychodniach zdrowia, pawilonach handlowych). Zgłoszenia można wysyłać do 18 lipca 2021 r.

Czytaj więcej

Skomentuj