Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zamiesiło wzory dokumentów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Tymczasem kolejne miasta oferują swoim mieszkańcom kilkudziesięcioprocentowe bonifikaty za opłaty przekształceniowe.

1 stycznia 2019 r. nastąpiło automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. To początek likwidacji instytucji użytkowania wieczystego.

Ustawa, jaka weszła w życie 5 października 2018 r. obejmuje grunty, na których stoją domy jednorodzinne oraz budynki wielorodzinne i w których co najmniej jedno mieszkanie posiada wyodrębnioną własność. Jeśli użytkownik wieczysty chce skorzystać z przekształcenia i stać się właścicielem, musi wnieść tzw. opłatę przekształceniową.

MIiR, na którego stronie można znaleźć szczegóły dotyczące przekształcenia, zamieściło niezbędne wzory dokumentów dla przyszłych właścicieli. Są to:

  • informacja o ważnych terminach przekształcenia użytkowania wieczystego,
  • wzór zaświadczenia o przekształceniu,
  • oświadczenia przedsiębiorcy, że nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • a także wnioski o wydanie zaświadczenia w trybie normalnym (4 miesiące) oraz przyśpieszonym (1 miesiąc) i zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.

Lepiej być właścicielem

Korzyści płynące z przekształcenia dla dotychczasowych użytkowników wieczystych to m.in. brak opłaty za użytkowanie wieczyste i brak aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste (szczegółowe informacje można znaleźć tutaj).

Jednak samo przekształcenie jest odpłatne i wynosi 20 rocznych opłat przekształceniowych odpowiadających wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jaka obowiązywałaby w 2019 r.

Dochodzą tu jednak ustawowe bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa (wymierna pomoc w jednorazowej spłacie opłaty przekształceniowej) oraz swoboda dla samorządów w ustalaniu wysokości bonifikat dla gruntów samorządowych, która może wynosić więcej niż ustawowe 60 proc. dla gruntów Skarbu Państwa. Właśnie tą drogą poszła ostatnio Świdnica, a wcześniej także Warszawa i Łomża.

Miasta dokładają

Mieszkańcy Świdnicy otrzymają 99-procentową bonifikatę przy przekształceniu działek z użytkowania wieczystego na własność. Uchwała tamtejszej rady miejskiej dotyczy działek z zabudową jednorodzinną i wielorodzinną (przynajmniej połowę budynków muszą stanowić mieszkania). Przekształcenie może tam objąć 561 działek i ponad 1,7 tys. osób.

– Zamiar wniesienia jednorazowej opłaty należy zgłosić pisemnie po otrzymaniu z urzędu miejskiego zaświadczenia o przekształceniu. Z bonifikaty będą mogły skorzystać osoby, które mają uregulowany stan prawny nieruchomości oraz nie mają zadłużenia wobec Gminy Miasto Świdnica z tytułu należności stanowiących dochód budżetu miasta – informuje Małgorzata Synowiec, dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Świdnicy.

Oprócz Świdnicy na 99-procentową bonifikatę od opłaty przekształceniowej zdecydowały się ostatnio Warszawa i Łomża. W Krakowie, Łodzi, Białystoku, Rzeszowie i Lublinie mieszkańcy mogą liczyć na „rabat” rzędu 60 proc.

Czytaj więcej

Skomentuj