Poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Szewiński w interpelacji do ministra klimatu zwrócił uwagę na podwyżki cen za zagospodarowanie odpadów i w efekcie – konieczność podwyższania opłat śmieciowych dla mieszkańców. W odpowiedzi wiceminister Jacek Ozdoba zapowiada usprawnienie gospodarki odpadami.

“Postawione pod ścianą samorządy, które zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają organizować system odpadów na terenie gminy, nie godzą się na ciągłe podwyżki. Niestety obowiązujące przepisy nie dają im wyboru” – czytamy w interpelacji poselskiej.

“Zwracam się o podjęcie niezbędnych działań zmierzających do zahamowania kolejnych podwyżek cen odpadów oraz wsparcie samorządów, bowiem bez wsparcia rządu gminom nie uda się sprostać wymaganiom stawianym im przez obecne przepisy” – napisał poseł Andrzej Szewiński.

Resort: szykujemy zmiany

W odpowiedzi na interpelację wiceminister klimatu Jacek Ozdoba oznajmił, że resort pracuje nad rozwiązaniami, które mają ustabilizować koszty gospodarki odpadami oraz poprawić sytuację na krajowym rynku.

Efektem wprowadzonych zmian mają być:

 • uelastycznienie selektywnej zbiórki odpadów,
 • ułatwienie dostępu do instalacji przetwarzania odpadów,
 • zaostrzenie kar dotyczących nieodpowiedniego postępowania z odpadami,
 • zagwarantowanie osiągnięcia przez gminy poziomów recyklingu i przygotowania
  do ponownego użycia odpadów komunalnych.

Ozdoba: gminy niewłaściwie argumentują podwyżkę opłat

Minister Ozdoba dodał także, że jego zdaniem wiele gmin niewłaściwie argumentuje podwyżkę opłat za odbiór odpadów wzrostem opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów.

“Opłata za składowanie odpadów nie może stanowić podstawy do wzrostu cen, gdyż
prawidłowo wdrożony system selektywnego zbierania odpadów powoduje znaczący spadek
ilości odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach, a gminy powinny dodatkowo
zarabiać na sprzedaży surowców z selektywnego zbierania” – napisał wiceminister.

Przedstawiciel resortu klimatu dodaje, że możliwości obniżenia opłaty za odbiór odpadów daje samorządom wprowadzona już nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Chodzi m.in. o zniesienie regionalizacji i wzmocnienie kontroli gmin nad systemem.


Więcej o systemowych rozwiązaniach dla gospodarki odpadami podczas konferencji “Kompleksowa gospodarka odpadami” 2-3 września 2020 r. w Gdańsku i on-line.

Czytaj więcej

2 Komentarze

 1. cyt.
  … a gminy powinny dodatkowo
  zarabiać na sprzedaży surowców z selektywnego zbierania” – napisał wiceminister.
  15 01 02 – 290 zł / Mg netto
  15 01 07 – 1 zł / Mg netto
  To sam koszt odbioru z PP a gdzie utrzymanie taboru i pracowników ??
  Chyba Pan Minister siedzi mentalnie i finansowo w poprzedniej dekadzie.
  15 01 06 – 290 zł / Mg netto.
  Na czym K….A mam zarabiać ???

Skomentuj