W Ostrowie Wielkopolskim 75 osób odpracowało karę przy pracach porządkowych w 2009 roku. Skazani odpracowują karę ograniczenia wolności oraz nieściągalnej grzywny poprzez świadczenie pracy społecznie użytecznej.

Odpracowanie kary chroni przed aresztem. W ramach tzw. ergoterapii wykoszone zostały rowy, oczyszczone place zabaw i uporządowane tereny przy "Kozim Borku".

Osoby skazane pod nadzorem strażników pracują przez cały rok na terenach należących do miasta i będących w jego utrzymaniu, a na rodzaj i zakres wykonywanych czynności wpływają panujące aktualnie warunku atmosferyczne.

– W okresie zimowym skazani zajmowali się głównie usuwaniem śniegu i innych zanieczyszczeń, odkuwaniem lodu z chodników czy udrażnianiem studzienek kanalizacyjnych. Obecnie w okresie wiosenno-letnim, prace te polegają w szczególności na wykaszaniu pasów przydrożnych oraz terenów miejskich, odchwaszczaniu i zamiataniu chodników i krawężników, zbieraniu z miejsc ogólnodostępnych śmieci i odpadów – mówi Andrzej Baraniak, sekretarz miasta.

Podejmowane są również działania mające na celu zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk śmieci. – Jednym z przykładów może być plac znajdujący się przy ul. Dubiskiego w rejonie Osiedla Nowe Parcele, gdzie bardzo chętnie spędzają czas dzieci i młodzież. Tuż przed wakacjami został on dokładnie wykoszony i wysprzątany. Wykoszone zostały również m.in. ul. Długosza czy Łąkowa, natomiast odchwaszczone zostały chodniki przy ul. Żniwnej, Strzeleckiej i Wysockiej – dodaje Grzegorz Szyszka, komendant Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Prace porządkowe podnoszące estetykę miasta prowadzone były także na terenie Ogródków Jordanowskich, przy Al. Solidarności i w tzw. „Kozim Borku”. Funkcjonariusze dzielnicowi na bieżąco kontrolują rejony swoich dzielnic i jeśli zachodzi konieczność wykonania prac porządkowych uzgadniają to z osobą koordynującą i organizującą prace.

W roku 2009 karę ograniczenia wolności pod nadzorem strażników odpracowało 75 osób a w 2008 – 72.

źródło: ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj