1 / 4

Po 20 latach budowy uruchomiono śluzę na stopniu wodnym w Malczycach na Odrze. To jedna z największych inwestycji na drugiej pod względem wielkości rzece Polski. Budowa kosztowała miliard złotych.

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wraz Krzysztofem Kozłowskim, wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, otworzyli nową śluzę na stopniu wodnym w Malczycach (woj. dolnośląskie).

Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej

Wybudowana śluza jest jedną z istotnych inwestycji powstających w ramach budowy stopnia wodnego w Malczycach. Zadaniem tego obiektu jest wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry, a także poprawa żeglowności na odrzańskiej drodze wodnej. – Odra jest drogą życia, niezwykle ważną dla tej części Polski, a stopień wodny jest znaczącą poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w tym regionie – powiedział wiceminister Krzysztof Kozłowski.

– Udało się sfinalizować inwestycję, której nikt nie był w stanie dokończyć przez ponad 20 lat – mówił minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk podczas otwarcia śluzy na stopniu wodnym w Malczycach. – Jestem szczęśliwy, że udało się otworzyć tę historyczną inwestycję. Rozpoczynamy nowy etap odtwarzania polskiej żeglugi śródlądowej.

Stopień wodny Malczyce zlokalizowano na prawym brzegu Odry w 300 km, naprzeciw wsi Rzeczyca, ok. 5 km powyżej miejscowości Malczyce. Na wybór lokalizacji złożyły się dobre warunki geologiczno-inżynierskie, umożliwiające bezpieczne posadowienie budowli hydrotechnicznych. Istniejące zakole umożliwiło wykonanie stopnia poza korytem rzeki Odry, co uprościło budowę i zmniejszyło koszty robót budowlanych. Jak zapewniają inwestorzy – w aktualnej lokalizacji budowa stopnia na niewielki wpływ na środowisko naturalne.

Śluza to jeszcze nie wszystko

Na stopień wodny w Malczycach składać się będzie trzyprzęsłowy jaz klapowy, jaz stały, śluza jednokomorowa, przepławka dla ryb oraz elektrownia wodna.

Uruchomienie śluzy nie zamyka procesu budowy infrastruktury hydrotechnicznej w Malczycach. Rząd zdecydował o zwiększeniu finansowania tej inwestycji i ukończenie budowy całego kompleksu planowane jest w 2019 r. W 2017 r. rząd przekazał 85 mln zł, natomiast w tym roku w budżecie państwa zapisano prawie 123 mln zł.

Śluza wraz ze stopniem wodnym w Malczycach oraz innymi obiektami powstającymi na Odrze, znacząco wzmocni system ochrony przeciwpowodziowej na Dolnym Śląsku.

Budowę stopnia wodnego Malczyce rozpoczęto w 1997 roku po „powodzi tysiąclecia”. Przez ponad 20 lat trwała budowa, która mogła zostać dokończona dzięki środkom przekazanym na ten cel w latach 2016-2017. Od teraz jest tam możliwa swobodna żegluga, a wszystkie elementy stopnia wodnego, czyli np. elektrownia wodna zostaną ukończone na przełomie lipca i sierpnia 2019 roku.

źródło: Wody Polskie/MSWiA

Czytaj więcej

3 Komentarze

  1. 1 mld na 1 śluzę…paranoja, niech mi ktoś powie jak to się ma ekonomicznie opłacać? żeby Odra była żeglowna ile trzeba zrobić takich śluz 20 ?

Skomentuj