Branża komunalna, w szczególności gospodarki odpadami i wodociągowo-kanalizacyjna, ma ogromne możliwości inwestowania w odnawialne źródła energii. Czy je wykorzystuje? Jak może wykorzystywać je lepiej?

Magazyny biogazu w instalacjach, farmy fotowoltaiczne na zrekultywowanych składowiskach, panele na zakładach oraz na terenach przedsiębiorstw wod-kan – to tylko niektóre z możliwości inwestowania w odnawialne źródła energii.

Biogaz jako źródło energii

Corocznie na polskich oczyszczalniach ścieków powstają znaczne ilości osadów ściekowych, które są produktem ubocznym procesu oczyszczania ścieków. Osady są niebezpieczne ze względu na występujące w nich bakterie chorobotwórcze, wirusy oraz pasożyty.

Jednym ze sposobów przeróbki osadów ściekowych w tzw. osad ustabilizowany jest proces biologicznej, beztlenowej biotransformacji. W jego wyniku następuje stabilizacja (unieszkodliwienie) osadów ściekowych, znacząca redukcja ich finalnej ilości. Powstaje też biogaz, którego głównym składnikiem jest metan – cenne, odnawialne źródło energii. Z tony mokrych osadów ściekowych można uzyskać go od 35 do 280 m sześć.


Webinarium „Zwiększanie efektywności energetycznej w instalacjach wod-kan”. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.


Pochodząca z niego energia najczęściej wykorzystywana jest na potrzeby własne oczyszczalni. Ale energia z osadów może trafić też do sieci gazowej.

– Będziemy chcieli także zwrócić uwagę na możliwości produkcji naturalnego, odnawialnego  gazu do sieci gazowej na potrzeby klientów zewnętrznych, branży paliwowej – zapowiada Michał Tarka z kancelarii SMM Legal, dodając, że ważna jest tu współpraca przedsiębiorstw dysponujących ściekami, ale też przedsiębiorstw branży odpadowej, dysponujących odpadami bio. To właśnie w odpadach „drzemią” duże ilości energii odnawialnej.

O OZE szczególnie w praktyce

Przez wiele lat, branża OZE borykała się z problemami natury prawnej. Od dwóch lat wiele się tu zmieniło (wyjątkiem wciąż pozostają jednak restrykcyjne zapisy tzw. ustawy odległościowej w uniemożliwiające w zasadzie powstawanie farm wiatrowych), m.in. za sprawą nowelizacji ustawy o OZE, która jednak w opinii prawników poziom skomplikowania przepisów dorównuje prawu podatkowemu. Dlatego tak ważne jest skupienie się na praktyce.

– Jesteśmy też bardzo optymistycznie nastawieni do zmian, które nadchodzą – mówił Tarka. – O tych zmianach i o perspektywach zmian będziemy chcieli państwu powiedzieć, z nastawieniem na przekazanie praktycznych przykładów, które już zafunkcjonowały.

Te i inne zagadnienia zostaną zaprezentowane podczas webinarium „Zwiększanie efektywności energetycznej w instalacjach wod-kan”, które odbędzie się w środę, 29 kwietnia.

Czytaj więcej

Skomentuj