1 / 2

Motywem przewodnim koncepcji rewaloryzacji Parku Bema w Dzielnicy Siedlce ma być pamięć o dawnych mieszkańcach Gdańska oraz otwartości miasta na różne kultury na przestrzeni wieków. Do głównych wytycznych, według których powstanie szczegółowa koncepcja należą także zmodernizowane nawierzchnie i oświetlenie, uzupełnienie istniejącej zieleni, indywidualne zaprojektowane elementy małej architektury oraz możliwość wprowadzenia instalacji artystycznej.

Park Bema powstał w 1964 roku, choć historia tego miejsca sięga dużo wcześniej. Od drugiej połowy XIX wieku znajdował się tutaj cmentarz ewangelicki Św. Barbary, który funkcjonował do 1945 roku. Nie dziwi zatem układ kompozycyjny parku, który wyznaczony jest przez dawne aleje cmentarne wysadzane lipami i kasztanowcami.

Nie tylko charakterystyczna kompozycja zagospodarowania Parku Bema świadczyć będzie o jego zakorzenieniu w historii Gdańska. Planowana rewaloryzacja parku odnosić się będzie do różnorodności narodowej i kulturowej Gdańska na przestrzeni wieków oraz otwartości miasta na różnorodne wpływy kulturowe.

Nowe zagospodarowanie tego terenu, zachowując czytelność układu kompozycyjnego wyznaczonego przez aleje cmentarne, powinno łączyć miejsce spotkań mieszkańców z funkcją edukacyjną tak, aby pogłębić wiedzę mieszkańców na temat historii Gdańska. Z uwagi na charakter miejsca nie przewiduje się na tym terenie rekreacji czynnej.

Szczegóły dotyczące sposobu i zakresu rewaloryzacji zawarte zostaną w opracowywanym na zlecenie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni projekcie koncepcyjnym. Uwzględniać on będzie wytyczne projektowe opracowane w GZDiZ. Zakładają one m.in. zachowanie czytelnego układu kompozycyjnego parku z wyznaczonymi w nim miejscami wypoczynku i indywidualnie zaprojektowanymi elementami małej architektury. W myśl założeń, przestrzenie między alejami (kwatery pamięci) zostaną zagospodarowane zielenią (krzewy, rośliny okrywowe, trawniki) oraz elementami małej architektury. Zalecane jest wskazanie w przestrzeniach instalacji artystycznych i sztuki.

W myśl podpisanej z wykonawcą umowy projekt będzie gotowy za 4 miesiące.

Czytaj więcej

Skomentuj