Urząd Miasta Włocławka ogłosił postępowanie ofertowe, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parku kieszonkowego przy ul. Zapiecek.

Przybywa parków kieszonkowych w Polsce, kolejny z nich powstanie we Włocławku. Zajmie powierzchnię ok. 650 m.kw. na obszarze ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej.

Co musi znaleźć się w projekcie?

Koncepcja zagospodarowania terenu musi zawierać m.in.: układ terenów zieleni (nasadzenia drzew, krzewów, rabat, klombów lub łąk kwietnych oraz trawników), układ ciągów komunikacyjnych (w tym alejki z nawierzchnią przepuszczalną), projekt elementów małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, budki dla owadów itp.), projekt oświetlenia.

Błękitno-zielona infrastruktura

Potencjalny autor dokumentacji musi także uwzględnić rozwiązania w zakresie tzw. zielonej/niebieskiej infrastruktury przyczyniające się do adaptacji do zmian klimatu (np. elementy małej retencji, ogród deszczowy, zielone ściany).

Park kieszonkowy powstanie w celu stworzenia możliwości wypoczynku i miejsca integracji społecznej mieszkańców Śródmieścia.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 65 dni od daty zawarcia umowy.

Czytaj więcej

Skomentuj