Dzięki dotacji do kwoty 120 tys. zł przyznanej przez Zarząd WFOŚiGW w Katowicach dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie możliwe będzie rozpoczęcie budowy w parku kompleksu ścieżek edukacyjno-ekologicznych.

Pierwszy etap obejmie postawienie dwunastu dużych, drewnianych tablic edukacyjno–ekologicznych rozmieszczonych przy głównych ciągach komunikacyjnych, gdzie jest najwięcej spacerowiczów odwiedzających ten największy w Europie park miejski.

Powstały ponad pięćdziesiąt lat temu WPKiW zasadniczo zmienił księżycowy krajobraz na granicy miast Chorzowa, Katowic i Siemianowic Śląskich. Na 620 hektarach dawnych hałd, wysypisk i bagien dziś rosną łąki, laski, znajdują się skupiska nietypowych gatunków zwierząt i roślin. Parkowe stawy stały się siedliskiem życia fauny i flory wodnej oraz ostoją rzadkich gatunków ptaków wodnych.

Od początku obszar parku był zróżnicowany zarówno przyrodniczo jak i pod względem zagospodarowania terenu. Część południowa posiada przeznaczenie rekreacyjne, co powoduje, iż występuje tu więcej gatunków zwierząt współżyjących z człowiekiem, natomiast teren północny tzw. „leśna część parku” to obszar najrzadziej uczęszczany, przeznaczony do cichego wypoczynku, stanowiący ostoję, miejsce rozrodu i bazę pokarmową dla pozostałych gatunków zwierząt żyjących w parku.

źródło: wfosigw.katowice.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj