Magistrat w Strzelcach Opolskich wydał opracowanie „Strzelecki Park Miejski – historia odkryta na nowo”.

Park Miejski, zlokalizowany w samym centrum Strzelec Opolskich, stanowi niezwykłą osobliwość botaniczną, historyczną i turystyczną. Jest atrakcją miasta i także jednym z najpiękniejszych i największych parków na Opolszczyźnie.

Strzelecki Park jest jednym z najznakomitszych przykładów sztuki ogrodowej XIX wieku w Europie. Największym walorem parku jest jego kompozycja, nieograniczająca się do samego obszaru parku, lecz wybiegająca daleko poza jego granice i włączająca do całości kompozycji otaczający krajobraz. Park skomponowano w stylu angielskim, w odmianie romantycznej. Podobieństwo jego kompozycji powoduje, iż często jest on porównywany z zabytkowym Parkiem Mużakowskim, największym parkiem angielskim, położonym po obu stronach polsko-niemieckiej granicy. Bogactwo występujących w strzeleckim parku form ogrodniczych, klombów, kompleksów ugrupowań drzewnych, krętych dróg i polan a także stawów i kanałów dały efekt zmienności widoków oraz większej przestrzeni. Mało kto wie, że w parku rośnie najwyższy wiąz w Polsce – 37,5m . Na terenie parku w przeszłości znajdowały się m.in. rzeźba bogini obfitości Ceres, świątynia grecka, mauzoleum, w którym znajdowały się prochy właściciela zamku – Hrabiego Andreasa Grafa Renarda.

Niestety większość z tych zabytków nie przetrwała do współczesnych nam czasów. Jedynie drzewa stoją do dziś. Olbrzymie dęby, topole, lipy i wiązy są świadkami historii miasta.

Publikacja została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Opracowanie można znaleźć na stronach internetowych magistratu (http://www.strzelceopolskie.pl/docs/historia_parku_srodek.pdf)

źródło: strzelceopolskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj