Krakowska Straż Miejska otrzymuje od mieszkańców wiele sygnałów o przypadkach niszczenia zieleni przez samochody parkujące na trawnikach czy skwerach. Tylko w marcu i kwietniu funkcjonariusze ujawnili aż 478 takich wykroczeń.

Strażnicy Miejscy nałożyli za te wykroczenia 309 mandatów na łączną kwotę 20 tys. złotych, sporządzili 70 wniosków o ukaranie do sądu oraz pouczyli 162 osoby. Za niszczenie zieleni na terenach publicznych grozi nawet 1000 złotych grzywny.

Straż Miejska zwraca się z apelem do zarządców terenów o ogradzanie miejsc zielonych szczególnie narażonych na zniszczenie, a także o zasianie trawy tam, gdzie doszło do jej uszkodzenia.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj