Unia Europejska musi zacieśnić kontrolę nad swoją energetyką, transportem i rolnictwem tak, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i udoskonalić system handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Niewiążąca rezolucja wystosowana przez Parlament w czwartek mówi, iż unijna gospodarka musi stać się bardziej konkurencyjna i mniej zależna od paliw kopalnych, jeszcze przed 2050 rokiem.

Parlament wyraził swoje poparcie dla „Planu działania na rzecz wprowadzenia konkurencyjnej gospodarki opartej na technologiach niskoemisyjnych do 2050 r.” wydanego przez Komisję Europejską, który wyznacza ramy działania dla Unii Europejskiej, aby osiągnąć 80-95% redukcję emisji CO2 przed rokiem 2050.

Poszczególne etapy redukcji emisji CO2 o co najmniej 40% przed 2030 r., następnie o 60% przed 2040 r. i wreszcie o 80% przed 2050 r., powinny być realizowane z naciskiem na konkretne cele na lata 2030 i 2040 dla każdego z sektorów gospodarki.

W nawiązaniu do poprzedniego wezwania Parlamentu do podwyższenia obecnego celu klimatycznego, utrzymanego na poziomie 20% na rok 2020, rezolucja ostrzega, iż aktualny krótkoterminowy cel nie stanowi części opłacalnej strategii ukierunkowanej na głębsze redukcje emisji, konieczne z powodu zmian klimatycznych..

– Im więcej zrobimy teraz tym łatwiejsza będzie nasza przyszłość. Albo staniemy na czele, promując gospodarkę niskoemisyjną, albo zostaniemy w tyle za wszystkimi. To jest szansa na promocję inwestycji i stymulację innowacji technologicznych. To uczyni Europę mocniejszą a nie słabszą – powiedział Chris Davies (ALDE, UK) po przyjęciu jego raportu, 398 głosami za i 192 głosami przeciw. 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj