Polskie miasta mierzą się z sytuacją wręcz rewolucyjną, o skali, jakiej do tej pory nigdy nie było. Jedno słowo ciśnie się na usta – destabilizacja, niekiedy nawet chaos: w oświacie, przedszkolach, żłobkach, transporcie, kulturze, pomocy społecznej, właściwie w każdym obszarze funkcjonowania miasta. Jednak już nieco okrzepliśmy i teraz będziemy przygotowywać się do powrotu do normalności i “odmrażania” miasta – mówi Portalowi Komunalnemu Paweł Adamów, wiceprezydent Konina.

Konin, podobnie jak wiele innych polskich miast, nie czeka jednak bezczynnie na rozwój sytuacji, lecz aktywnie działa, tak w bieżącym utrzymaniu miasta i jego insfastruktury, jak i w udzielaniu pomocy prywatnemu biznesowi.

W tym celu powstał m.in. Koniński Pakiet Pomocy Przedsiębiorcom. Wsparcie w ramach pakietu obejmuje tych konińskich przedsiębiorców, którzy utracili dochody z powodu stanu epidemii. Każda decyzja o pomocy podejmowana jest indywidualnie po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji majątkowej.

Pomoc udzielana jest w trzech zakresach. Przedsiębiorcy, którzy wynajmują lokale użytkowe lub grunty od miasta, zostaną objęci wsparciem polegającym na indywidualnym zmniejszeniu opłaty za dzierżawę. Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność, mogą złożyć wniosek o zmniejszenie opłaty o 90 proc. na najbliższe cztery miesiące. Ci, którzy utracili dochody z powodu stanu epidemii mogą złożyć wniosek o zmniejszenie opłaty o 50 proc. na analogiczny okres.

Przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatku od nieruchomości za okres od 1 kwietnia br. Z kolei ustawa z 31 marca, wprowadzająca Tarczę Antykryzysową wprowadziła nowy termin (do 30 czerwca 2020 r.), na wnoszenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. W rezultacie, na wniosek przedsiębiorcy, płatności te mogą zostać odroczone lub rozłożone na raty.

Czytaj więcej

Skomentuj