PGE – największa polska spółka energetyczna planuje, by w 2050 r. 100 proc. sprzedawanej energii elektrycznej pochodziło z OZE – wynika z opublikowanej właśnie strategii firmy. Głównymi kierunkami mają być inwestycje w nisko i zeroemisyjne źródła energii.

Do 2030 r. PGE zamierza wybudować 2,5 GW nowych mocy w morskich elektrowniach wiatrowych, 3 GW w fotowoltaice oraz rozbudować portfel lądowych farm wiatrowych o co najmniej 1 GW. Projektom tym będzie towarzyszyć program magazynów energii o mocy co najmniej 0,8 GW.

Strategia przewiduje, że do 2030 r. nastąpi zwiększenie udziału energetyki odnawialnej w portfelu do poziomu 50 proc. oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 85 proc., co oznacza 120 mln ton mniej emisji CO2. Do 2050 r. PGE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną, czyli zero emisji netto CO2 oraz zapewniać 100 proc. zielonej energii dla klientów.

Ta strategia wpisuje się w oczekiwania społeczne – oświadczył wicepremier, minister aktywów Jacek Sasin podczas prezentacji strategii.

Grupa PGE na inwestycje w latach 2021-2030 wyda 75 mld zł, z czego ok. 50 proc. przypadnie na rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). PGE nie będzie inwestować w aktywa węglowe.

Spółka w opublikowanej strategii wyjaśniła, że inwestycje w OZE dotyczyć będą morskich farm wiatrowych, fotowoltaiki oraz zeroemisyjnych źródeł kogeneracyjnych.

“Kolejnym najistotniejszym obszarem wydatków będzie działalność regulowana obejmująca infrastrukturę sieciową i niskoemisyjne źródła kogeneracyjne” – wskazano w strategii.

PGE poinformowała w komunikacie ponadto, że “spółka nie będzie dokonywać nowych inwestycji w aktywa węglowe zarówno wytwarzanie, jak i wydobycie, a decyzje inwestycyjne dotyczące budowy źródeł gazowych będą podjęte najpóźniej w 2025 r.”.

Czytaj więcej

Skomentuj