Orsted i PGE wybrały wykonawcę projektu budowlanego Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli polską spółkę duńskiej grupy doradczo-inżynieryjno-projektowej Ramboll i polskie biuro projektowe Projmors – poinformowała PGE Baltica. Wybrane firmy przygotują projekt budowlany dla Baltica 2 i Baltica 3.

Wykonawca ma przygotować dokumentację projektową dla fundamentów, turbin, kabli wewnętrznych i stacji elektroenergetycznych na morzu, jak również uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie przygotowanie projektu technicznego Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Termin realizacji zadania to III kwartał 2023 r. – podano we wtorek w informacji prasowej PGE Baltica.

Zakończyło się kluczowe postępowanie

Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski zauważył, że zakończyło się kluczowe postępowanie, które poprzedza ostateczną decyzję inwestycyjną dotyczącą budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica o mocy ok. 2,5 GW – największej na Morzu Bałtyckim.

– Rozpoczynamy współpracę z wykonawcą, który ma bogate doświadczenie z zakresu morskiej energetyki wiatrowej i procesu pozyskiwania pozwoleń – powiedział Dąbrowski.

Uruchomienie pierwszego etapu projektu, czyli Baltica 3 o mocy do 1045,5 MW jest planowane na 2026 r., a Baltica 2 o mocy do 1498 MW ma być oddany w 2027 r. Oba etapy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica mają decyzje lokalizacyjne (PSzW), decyzje środowiskowe dla części morskiej, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD).

Ostatnie pozwolenia

Partnerzy projektu spodziewają się otrzymania w 2022 r. kolejnych decyzji administracyjnych dla części przesyłowej na lądzie, a także rozpoczną pracę nad pozyskaniem pozwolenia na budowę. To ostatnie pozwolenia wymagane przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe.

Program Offshore Grupy PGE zakłada wybudowanie do 2030 r. Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, realizowanej w dwóch etapach – Baltica 2 i Baltica 3, o łącznej mocy zainstalowanej do 2,5 GW. Następnie po 2030 r. do portfolio Grupy dołączy Elektrownia Wiatrowa Baltica 1 o mocy ok. 1 GW. Zgodnie ze strategią Grupa PGE do 2040 r. wybuduje co najmniej 6,5 GW mocy wytwórczych zainstalowanych w technologii offshore.

Orsted to koncern wywodzący się z Danii, ma 30-letnie doświadczenie w realizacji i rozwijaniu morskich farm wiatrowych, obecnie ma ponad 12 GW mocy zainstalowanej w tej technologii na całym świecie. Oprócz morskich farm wiatrowych, firma rozwija, buduje i obsługuje lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii i bioelektrownie oraz dostarcza produkty energetyczne swoim klientom.

Czytaj więcej

Skomentuj