PGE Energia Odnawialna kupiła siedem projektów fotowoltaicznych w województwach: wielkopolskim i lubuskim o łącznej mocy zainstalowanej 26 MW – poinformował rzecznik PGE Energia Odnawialna Maciej Gelberg.

Dodał, że szacowana produkcja łączna nowych elektrowni na poziomie prawie 29 GWh rocznie pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 12 tys. gospodarstw domowych.

Wszystkie projekty posiadają ważne warunki techniczne przyłączenia. Powstałe na ich bazie elektrownie zostaną uruchomione do końca trzeciego kwartału 2023 r.

Do ich budowy wykorzystane zostaną nowoczesne moduły fotowoltaiczne o wysokiej produktywności. W ramach przedsięwzięcia, obok elektrowni PV powstanie infrastruktura towarzysząca związana z wyprowadzeniem mocy.

– Nabycie siedmiu projektów fotowoltaicznych to kolejna po zakupie Farmy Wiatrowej Skoczykłody ważna w ostatnim czasie akwizycja PGE na rynku zielonej energetyki. Naszym celem jest wybudowanie do 2030 r. 3 GW nowych mocy w instalacjach fotowoltaicznych i dodatkowy 1 GW w elektrowniach wiatrowych – powiedział prezes zarządu PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski.

Dodał, że po to, by osiągnąć ten cel, spółka, oprócz przygotowywania własnych przedsięwzięć, jest otwarta na możliwość pozyskiwania zarówno projektowanych, jak i zrealizowanych już inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Ubiegły rok był dla Grupy PGE przełomowy pod względem realizacji planów związanych z fotowoltaiką. PGE przygotowała pod tego typu inwestycje ok. 3 tys. ha gruntów oraz otrzymała pozwolenia na budowę nowych projektów PV o łącznej mocy blisko 200 MW.

– W kolejnych latach ten proces jeszcze przyspieszy, co pozwoli PGE rokrocznie ogłaszać przetargi na instalacje fotowoltaiczne o mocy rzędu 300 MW. PGE będzie realizować inwestycje zarówno korzystając z systemu wsparcia, jak i poprzez długoterminowe kontrakty typu PPA – dodał Maciej Gelberg.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, cztery elektrownie szczytowo-pompowe oraz pięć farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2331,25 MW.

Czytaj więcej

Skomentuj