Akwizycja trzech lądowych farm wiatrowych o mocy 84,2 MW to dla Grupy PGE wzrost mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej na lądzie z 688 MW do 772 MW oraz wzrost udziału w rynku z 9,6 proc do 10,8 proc. – poinformowała w piątek Grupa PGE.

“Po finalizacji transakcji moc zainstalowana Grupy PGE w tej technologii wzrośnie o 12 proc., do ponad 770 MW. Akwizycja zapewni Grupie PGE utrzymanie pozycji największego krajowego wytwórcy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Po zakończeniu procesu przejęcia PGE będzie posiadać 11 proc. udziału zainstalowanych mocy w farmach wiatrowych w Polsce” – stwierdziła spółka w komunikacie.

PGE dodała też, segment Energetyki Odnawialnej w 2021 r. po raz pierwszy w historii działalności Grupy PGE wypracował zysk EBITDA przekraczający 1 mld zł. Uzyskany wynik świadczy o rosnącej roli, jaką pełnią odnawialne źródła energii w Grupie PGE. Podkreślono również, że akwizycja trzech farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW “wzmacnia zielony kierunek transformacji” energetycznej Grupy PGE.

– Z mocą zainstalowaną ponad 770 MW w technologii lądowych farm wiatrowych umacniamy swoją pozycję lidera energetyki odnawialnej w Polsce – stwierdził prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

Spółka wskazała, że farmy będące przedmiotem akwizycji, znajdują się w trzech różnych województwach: województwie kujawsko-pomorskim (FW Radzyń o mocy 36,9 MW), województwie łódzkim (FW Ścieki o mocy 22 MW) i wielkopolskim (FW Jóźwin o mocy 25,3 MW).

“Aktywa będące przedmiotem transakcji to 32 turbiny o łącznej mocy 84,2 MW i średniej produkcji rocznej na poziomie 240 tys. MWh, co pozawala zabezpieczyć zapotrzebowanie 120 tys. gospodarstw domowych, czyli miasta wielkości Lublina. Wszystkie nabywane farmy posiadają długoterminowe umowy na zakup zielonej energii elektrycznej, które częściowo zabezpieczają wyprodukowane wolumeny nawet do 2030 r. Farmy do ok. 2030 r. będą korzystać z systemu wsparcia w formie zielonych certyfikatów” – podkreśliła PGE.

Dodano również, że farmy charakteryzują się wysoką produktywnością, w szczególnie Farma Wiatrowa Radzyń, której wykorzystanie mocy netto na poziomie powyżej 3 400 FLH (ang. full load hours) zbliżone jest do wartości osiąganych przez morskie farmy wiatrowe.

Czytaj więcej

Skomentuj