Zbliża się do końca budowa sieci kanalizacyjnej realizowanej na terenie gminy Piaseczno, dofinansowanej z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Wykonano ok. 130 km sieci kanalizacyjnej oraz zostały rozbudowane dwie oczyszczalnie ścieków.

Mieszkańcy obszarów Żabieńca, Siedlisk, Zalesia Górnego, Gołkowa Letnisko, Gołkowa Wsi i Kamionki objętych projektem budowy kanalizacji mogą już przyłączać się do sieci kanalizacyjnej po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia i podpisaniu umowy na odbiór ścieków z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie.

Obecnie odebrano od Wykonawców i przekazano do eksploatacji następujące kontrakty:
– budowa kanalizacji sanitarnej w Żabieńcu i Siedliskach – etap I
– budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Górnym – etap VI i VIa
– budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Dolnym – etap IV (obszar Gołkowa Letnisko, Gołkowa Wsi i Kamionki)

Zakresy prac zrealizowanych w ramach tych kontaktów uwidocznione są na planach, które można zobaczyć na stronie internetowej gminy: www.fs.piaseczno.eu/mapa. Mieszkańcy w/w rejonów mogą przyłączać się do kanalizacji po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia i podpisaniu umowy na odbiór ścieków.

Pozostałe kontrakty gmina planuje przekazać do eksploatacji sukcesywnie do końca bieżącego roku.

źródło: piaseczno.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj