Dwie ważne decyzje dla poprawy stanu ochrony środowiska w uzdrowisku Ustroń podjął Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Pożyczką do kwoty 585 tys. zł wsparto budowę ponad dwukilometrowego odcinka systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul Leśnej w Ustroniu. Pozwoli to na zagospodarowanie ścieków z 29 budynków i jednej przydomowej oczyszczalni. Oczyszczone ścieki trafią do Wisły, chroniąc zlokalizowane poniżej miasta 3 ujęcia wody pitnej.
 
Z kolei dzięki preferencyjnej pożyczce do kwoty 316 tys. zł będzie możliwa poprawa jakości powietrza. Środki Funduszu pozwolą na ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w budynkach indywidualnych w centrum Ustronia. Zlikwidowane zostaną przestarzałe piece węglowe w 29 budynkach i 18 kotłowni opalanych gazem. Zmodernizowanych będzie 47 źródeł ciepła oraz nowe instalacje solarne.

Tylko z tego powodu w ciągu roku zmniejszy się zanieczyszczenie powietrza w Ustroniu m.in. o ponad 2 tony pyłu, tonę dwutlenku siarki oraz 3 tony tlenków węgla.

Zakończenie obu zadań przewidziano na czerwiec 2013 roku.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj