Do końca marca 2012 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Fundusz przyjmuje wnioski o dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w najbardziej energochłonnych przedsiębiorstwach – hutach, cementowniach, kopalniach – zużywających rocznie powyżej 50 GWh elektryczności i ciepła łącznie.

W ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” Fundusz oferuje na ten cel dotacje pokrywające do 70% kosztów audytu.

– Zwrot zainwestowanych w efektywność energetyczną kosztów , szczególnie w starszych, niemodernizowanych jeszcze przedsiębiorstwach, jest wyjątkowo krótki i może wynosić nawet 2-3 lata. Tych, którzy jeszcze nie przeprowadzili audytu energetycznego, zachęcamy by skorzystali z okazji i zrobili to na bardzo korzystnych warunkach – mówi Urszula Zając, kierownik wydziału nadzorującego wdrażanie programu. Jeśli przedsiębiorca od razu nie zdecyduje się na realizację kosztownych inwestycji wskazanych w audycie, po otrzymanej dotacji może  przeznaczyć jej równowartość np. na wymianę całego oświetlenia na energooszczędne.

Przedsiębiorstwa rozważające inwestowanie w energooszczędne rozwiązania, mogą również otrzymać w Funduszu preferencyjne pożyczki w wysokości od 3,5 do 42 mln zł pokrywające do 70% kosztów kwalifikowanych. Preferencyjny charakter pożyczek to nie tylko niewielkie oprocentowanie (WIBOR 3M + 50 pkt) ale również prostsze niż w bankach procedury ustanawiania zabezpieczeń. Głównymi warunkami przyznania pożyczki jest posiadanie wyników audytu energetycznego i uzyskanie – dzięki realizowanej inwestycji – minimum siedmioprocentowej redukcji zużycia energii. Inwestycje maja określony dolny próg finansowy – koszt przedsięwzięcia musi przekraczać 5 mln zł.

Narodowy Fundusz w tym roku równolegle ogłosił programy na  audyty oraz inwestycje zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw. Pierwszy tegoroczny nabór wniosków o dofinansowanie takich inwestycji już trwa – wnioski można składać do 15 lutego.

Program „Efektywne wykorzystanie energii” został stworzony jako instrument strategiczny i długookresowy – jego realizacja zaplanowana jest do 2015 roku, a całkowity budżet wynosi 820 mln zł. – Jak na razie nasz program, oprócz linii kredytowych EBOR, to jedyne tego typu systemowe rozwiązanie o zasięgu ogólnopolskim –  mówi Marek Kownacki, Dyrektor Departamentu Przedsięwzięć Przemysłowych NFOŚiGW.  – Inwestowanie w efektywność energetyczną to nie tylko aktualny trend polityki energetycznej i klimatycznej UE. Dla dużych przedsiębiorstw to często najtańsze źródło energii i sposób na znaczną redukcję kosztów, a wiec i wzrost konkurencyjności na rynku – dodaje.

Obecnie program Narodowego Funduszu przeznaczony jest dla najbardziej „energożernych” podmiotów, zużywających powyżej 50 GWh rocznie. Mniejsze przedsiębiorstwa powinny sprawdzić, czy właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (niezależne od NFOŚiGW) nie oferują również finansowego wsparcia na realizację energooszczędnych inwestycji. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą też ubiegać się o podobne środki z linii kredytowej EBOR w bankach komercyjnych.

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj