Dolnośląskie elektrownie wodne zyskają wsparcie finansowe na modernizację. Koszt tych zadań wyniesie 10 mln zł. Pomocy finansowej dla zakładów Wrocław I i Wały Śląskie w gminie Brzeg Dolny udzieli WFOŚiGW we Wrocławiu i Bank PKO BP.

Modernizacja turbin i generatorów pozwoli na dalsze funkcjonowanie obu elektrowni. Budowę elektrowni Wrocław rozpoczęto w 1921 r. Zakład w miejscowości Wały, uruchomiony w 1959 r., jest pierwszą z największych elektrowni wodnych wybudowanych w powojennej Polsce.

Jak uzyskano środki na modernizację obu tych zakładów? WFOŚiGW we Wrocławiu udziela dopłaty do odsetek od kredytu z Banku PKO. Fundusz przez dwa lata będzie dopłacał łącznie kwotę ok. 0,5 mln złotych. 1 złotówka z Funduszu umożliwi bowiem pozyskanie 10 nowych złotówek z Banku. W wyniku zaplanowanych prac wzrośnie produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z obecnych 17.000 MWh do 17.850 MWh w ciągu roku.

Umowa na proekologiczny kredyt została podpisana 3 listopada pomiędzy przedstawicielami zarządów: WFOŚiGW we Wrocławiu i Jeleniogórskich Elektrowni Wodnych oraz pełnomocnikami PKO Banku Polskiego.

źródło: fos.wroc.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj