Podczas sesji na Rynku Uprawnień do Emisji CO2 na Towarowej Giełdzie Energii zawarto pierwsze od dłuższego czasu transakcje na łączny wolumen 4000 ton CO2. Indeks CO2PL ukształtował się na poziomie 30,69 PLN/t CO2.

W kwietniu po bardzo długiej przerwie pojawiły się pierwsze zlecenia sprzedaży uprawnień do emisji, a 7 maja zawarto pierwsze transakcje.

Rynek Uprawnień do Emisji (RUE) jest integralną częścią krajowego i europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2. Funkcjonuje od 19 września 2006 roku. Przeznaczony jest dla instalacji uczestniczących w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 i wszystkich podmiotów zainteresowanych ich obrotem. Notowania odbywają się dwa razy w tygodniu (we wtorek i w czwartek) w systemie kursu jednolitego, w systemie notowań ciągłych oraz transakcji pozasesyjnych. RUE na TGE składa się z linii notowań kontraktów SPOT na dostawę uprawnień do emisji CO2 w ramach krajowego i wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2.

[poll id=”8″]

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj