1 / 14

W gminie Morąg (warmińsko-mazurskie) powstała pierwsza w Polsce instalacja fermentacji metanowej osadu nadmiernego, integrująca hydrolizę termiczną i fermentację termofilową. Oficjalne otwarcie oczyszczalni w Jędrychówku, w której została zaimplementowana ta technologia odbyło się 16 lipca.

Decyzję o modernizacji obiektu podjęto w 2010 r., kiedy pojawiły się trudności eksploatacyjne uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni i zaczęła obniżać się jej sprawność. – Zużycie istniejących urządzeń i brak efektywnego zagospodarowania osadów ściekowych zmusiły nas do przeprowadzenia modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków – wyjaśnił Edward Żołądkowicz, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Morągu.

Unijne wparcie zaprocentowało

Przebudowa oczyszczalni to jedna z najważniejszych inwestycji realizowana w ostatnich latach w gminie Morąg. Generalnym wykonawcą projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrychówku dla aglomeracji Morąg” zostało konsorcjum firm Instal Warszawa S.A. i SEEN Technologie Sp. z o.o. Na realizację przedsięwzięcia wartego blisko 39 mln zł brutto, PWiK w Morągu otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dotacja wyniosła blisko 18,3 mln zł.

Głównymi założeniami rozbudowy i przebudowy oczyszczalni było wdrożenie nowych technologii pozwalających na osiągnięcie wymaganego stopnia oczyszczania dla docelowej ilości ścieków, obniżenie ilości osadów ściekowych oraz zagospodarowanie biogazu, powstającego w czasie procesów obróbki osadów ściekowych.

Gospodarka osadowa uporządkowana

Spółka z Morąga poszukując efektywnego i rentownego rozwiązania dla zagospodarowania osadów postawiła na innowacyjną technologię fermentacji osadu nadmiernego. Integruje ona hydrolizę termiczną i fermentację termofilową dla osiągnięcia najlepszych wyników ekonomicznych i technologicznych.

Osad nadmierny wytworzony w procesie biologicznym zostaje wykorzystany w kompaktowym trzyetapowym procesie fermentacji metanowej, polegającym na tym, że przed termofilową fermentacją metanową (proces w temperaturze 50-55ºC) prowadzi się enzymatyczną i termofilową hydrolizę osadu. Termiczna obróbka osadów w temperaturze powyżej 80°C umożliwia zwiększenie ilości biogazu oraz jego kaloryczności (zawartość metanu powyżej 65%). Przefermentowany osad odwadniany jest na wirówkach do 20 % s.m, a następnie suszony w suszarniach słonecznych. Przewiduje się, że po wysuszeniu osad zawierać będzie min. 70 % s.m. do 80 % s.m. Istotny jest fakt, że wytworzony biogaz wykorzystuje się do procesów hydrolizy i fermentacji, ale również do wspomagania suszenia osadów w suszarni hybrydowej.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Milobyloby gdybyscie wspomnieli Panstwo o autorach technologii – grupie PPEKO. Ponadto z tego co mi wiadomo PPEKO WYBUDOWALO caly uklad termolizy jako podywkonawca wspomnianego konsorcjum i dalo gwarancje procesowe.

Skomentuj