PKN Orlen liczy na finalizację fuzji z PGNiG do końca 2022 r. – poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Jego zdaniem fuzja jest kluczowa dla zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Polski w obecnej sytuacji międzynarodowej. Po przeprowadzonym postępowaniu i wnikliwej analizie rynku możemy wydać decyzję warunkową połączenia PGNiG i Orlenu pod warunkiem wyzbycia kontroli nad magazynami gazu – dodał prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

– Działamy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i chcemy proces połączenia z Lotosem i PGNiG zrealizować w zbliżonym czasie, bo wtedy najlepiej wykorzystamy wszystkie synergie. Na przełomie czerwca i lipca planujemy finalizację fuzji z Lotosem. Do końca roku w naszej grupie powinien znaleźć się PGNiG – powiedział prezes Daniel Obajtek.

– Przede wszystkim już na pozycji startowej będziemy mieć zdywersyfikowaną grupę o łącznej kapitalizacji ok. 80 mld zł i z łącznym zyskiem operacyjnym na poziomie ok. 20 mld zł. To olbrzymi potencjał, który zamierzamy w pełni wykorzystać. Siłą połączonej grupy będą właśnie zróżnicowane źródła zysków, od produkcji rafineryjnej czy petrochemicznej, przez wytwarzanie energii, w tym zeroemisyjnej, po sprzedaż detaliczną do 100 mln klientów w Europie Środkowej – dodał szef Orlenu.

Prezes UOKiK za fuzją

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w środę pozytywną decyzję w sprawie zgody na połączenie PKN Orlen z PGNiG. Decyzja ta została wydana pod warunkiem wykonania przez PKN Orlen i PGNiG środka zaradczego w postaci wyzbycia się kontroli nad Gas Storage Poland, spółki zależnej PGNiG, która jest operatorem systemu magazynowania gazu ziemnego.

Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką. Na realizację środka zaradczego Orlen i PGNiG mają 12 miesięcy od momentu dokonania koncentracji.

– Doświadczenia, które wynikały zarówno z prowadzonego postępowania, ale również z bardzo wnikliwej analizy rynku doprowadziły do sytuacji, w której dzisiaj możemy wydać decyzję warunkową połączenia PGNiG i Orlenu pod warunkiem wyzbycia kontroli nad magazynami gazu – poinformował prezes Tomasz Chróstny.

Jak powiedział, Urząd na bieżąco pozostawał “w kontakcie z Komisją Europejską, która obdarzyła nas tym zaufaniem, gdzie również wyjaśniamy wspólnie i wymieniamy się informacjami, jeżeli chodzi o postępowanie prowadzone dotyczące usługi biletowania, a zatem właśnie udostępniania tej infrastruktury magazynowej i usługi, która dzisiaj jest świadczona przez PGNiG”.

Wskazał, że chodzi o to, by zapewnić pełen dostęp na niedyskryminujących warunkach dla podmiotów trzecich, które zajmowałyby się i portem i dystrybucją gazu ziemnego na terenie Polski.

– Jest to pozytywna informacja dla konsumentów, ale także przedsiębiorców, którzy dzisiaj, bądź w przyszłości chcieliby działać na tym rynku – podkreślił szef UOKiK.

Koncern gotowy na kolejne etapy rozwoju

Prezes Orlenu zapewnia, że wszystkie procesy związane z fuzją z PGNiG toczą się równolegle i koncern jest już gotowy do wdrożenia kolejnych etapów.

– To nie jest tak, że koncentrujemy się na jednym etapie, a później przechodzimy do kolejnego i wtedy martwimy się co dalej. To wszystko dzieje się równolegle, mówimy o procesach niezwykle skomplikowanych. Już dzisiaj, mając decyzję UOKiK, jesteśmy w pełni przygotowani do wdrożenia kolejnych etapów projektu, których rezultatem będzie skuteczna integracja – powiedział D. Obajtek.

– Jako Grupa Orlen mamy bardzo duże doświadczenie w realizacji procesów akwizycyjnych i to nie tylko w Polsce, ale też w regionie. Dlatego nie mam wątpliwości, że ten proces zakończy się sukcesem – dodał.

Gwarancja bezpieczeństwa energetycznego 

Prezes jest przekonany, że fuzja Orlenu z PGNiG jest kluczowa, biorąc pod uwagę obecną sytuację międzynarodową.

– To kolejny krok do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Ta decyzja oznacza także, że wchodzimy do pierwszej ligi europejskich firm w branży energetycznej w regionie. Tylko połączenie i jeden multienergetyczny koncern oparty o zdywersyfikowane fundamenty zapewni stabilną energię dla gospodarki i klientów w akceptowalnej cenie – powiedział.

– To kluczowe, biorąc pod uwagę, jak teraz wygląda sytuacja międzynarodowa. Geopolityka determinuje więc wiele decyzji i działań. Ale my nie możemy i nie zamierzamy zwalniać tempa. Bo dzisiejsza niepewność najlepiej pokazuje jak ważne jest bezpieczeństwo zaopatrzenia w surowce, niezależność energetyczna. Transformacja energetyczna zapewne przyspieszy, a wraz z nią muszą się zmieniać nasze energetyczne czempiony. A my już cztery lata temu znaleźliśmy skuteczne rozwiązanie, czyli budowę jednej silnej firmy – dodał.

W 2020 r. PKN Orlen sfinalizował przejęcie gdańskiego koncernu energetycznego Energa. Równolegle trwały negocjacje z Komisją Europejską w sprawie zgody na fuzję płockiego koncernu z Grupą Lotos. Zgoda Komisji Europejskiej była warunkowa – Orlen przedstawił na początku 2022 r. środki zaradcze dotyczące pozyskania partnerów do części aktywów Grupy Lotos. Przejęcie PGNiG jest kolejnym krokiem w budowie multienergetycznego koncernu.

Czytaj więcej

Skomentuj