Już niedługo dzieci i młodzież w Osztynie będą miały swój park relaksu, sportu i rozrywki. Kończą się prace przygotowawcze przed budową blisko dwuhektarowego placu zabaw. Projektowany park zlokalizowany jest w rejonie ciągu komunikacyjnego łączącego osiedla Nagórki i Jaroty .

W założeniu będzie to teren ogólnie dostępny, ogrodzony i oświetlony. Ogród podzielony będzie na sektory wiekowe. Urządzenia zainstalowane w ogrodzie dostosowane będą także dla dzieci niepełnosprawnych.

Park ma stworzyć dzieciom i młodzieży warunki sprzyjające ich pełnemu rozwojowi fizycznemu, społecznemu i psychicznemu. Znajdą się w nim miejsca do zabaw zespołowych i sprawnościowych, ale również części tematyczne. W rejonie wejścia przewidziany jest parking dla rowerów. Zieleń ogrodu będzie ażurowa, o pojedynczych drzewach i grupach roślin. Zwarte nasadzenia podkreślać będą główny ciąg komunikacyjny. Zieleń dobrana została pod kątem bioklimatycznym. Nie przewiduje się roślin kłujących, parzących, o trujących owocach lub liściach, czy zaśmiecających teren.

Na terenie ogrodu znajdą się:
• plac dla dzieci starszych 12-16 lat (linarium, karuzela, zestawy sprawnościowe, skałka wspinaczkowa, zestawy zabawowe), • mini skate-park,
• teren wypoczynku biernego, w tym dla matek z dziećmi w wieku do 3 lat (trawnik do zabaw, kryta piaskownica, stół do ping-ponga, stół do gry w szachy, integracyjny zestaw zabawowy)
• plac dla dzieci średnich 7-12 lat (linarium, huśtawki, urządzenia sprawnościowe, zestawy zabawowe),
• plac dla dzieci młodszych 3-7 lat (kryta piaskownica, sprężynowce, huśtawki, lokomotywa, zestaw zabawowy),
• wielofunkcyjne boisko trawiaste – rezerwa terenu.

źródło: olsztyn.eu


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj