Za 11,4 mln zł, przy wsparciu unijnym, w Płocku przebudowano i zmodernizowano ujęcie powierzchniowe wody “Grabówka”. Z ujęcia tego pochodzi ok. 50 proc. ogólnej ilości wody dostarczanej do miasta. Jedną z nowinek jest to, że do kontroli jakości wody wykorzystywane będą małże.

Ujęcie znajdujące się na prawym brzegu Wisły i tamtejszego Zbiornika Włocławskiego – opisuje PAP.

Dywersyfikacja źródeł

– To kolejna inwestycja Wodociągów Płockich, dzięki której połocczanie mają zapewnione dostawy wody – mówił prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podczas konferencji prasowej. – Dążymy do zdywersyfikowania źródeł wody, aby być lepiej przygotowanym na zmiany klimatu.

Jak opisuje „Dziennik Płocki” część wody w płockich kranach pochodzi ze studni głębinowych, część z Wisły Prezydent zaznaczył, że w Płocku realizowanych jest wiele inwestycji, które łatwo zauważyć jak np. budowa stadionu, przedszkola nr 17 czy modernizacje i przebudowy ulic. – Inne są mniej widoczne, a bardzo ważne i potrzebne, tak jak przebudowa powierzchniowego ujęcia wody „Grabówka” – podkreślił.

Wymóg remontu

Andrzej Wiśniewski, prezes Wodociągów Płockich, cytowany przez PAP, podkreślił, że ujęcie powierzchniowe wody “Grabówka” zostało wybudowane w 1968 r. i “z uwagi na stan zużycia wymagało remontu i modernizacji w celu poprawy niezawodności i bezpieczeństwa dostaw wody dla miasta Płocka”.

Modernizacja obejmowała pompownię I stopnia, komorę ujęciową, komorę wlotową, budowę by-passu zatoki ujęciowej stanowiący zapasowe zasilanie w wodę pompowni Io, zatokę ujęciową, remont budynku agregatorowni wraz z wymianą agregatu prądotwórczego oraz przebudowę układu drogowego na terenie ujęcia wody.

Jak donosi „Płock Nasze Miasto” jedną z nowinek, jakie zastosowane zostały przez Wodociągi Płockie, jest System Biomonitoringu. Działa on z wykorzystaniem małży słodkowodnych. Osiem takowych zostaje umieszczonych w specjalnym zbiorniku, a następnie zostają przyczepione do elektromagnesów, które współpracują z sondami pomiarowymi rejestrującymi stopień otwarcia muszli i ich naturalny biorytm. – Im muszla będzie bardziej otwarta, tym jakość wody będzie lepsza i bardziej czysta – opisuje „Płock Nasze Miasto”.

Dziennik Płocki, PAP

Czytaj więcej

Skomentuj