Krajowy Zasób Nieruchomości odpowiada za tworzenie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, które będą budować mieszkania przeznaczone na wynajem o umiarkowanym czynszu. W planach jest kilkadziesiąt tysięcy lokali dla osób, które mają zdolność czynszową, ale nie posiadają zdolności kredytowej.

Problem dostępności mieszkań to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakim stoi dziś Polska. Według danych GUS-u, aż 45% Polaków w wieku 25-34 lata mieszka z rodzicami. Niemal połowa młodych małżeństw nie może sobie pozwolić na zakup mieszkania. W raportach o stanie mieszkalnictwa w Polsce nieustannie wskazywany jest deficyt mieszkań o umiarkowanych czynszach. Rozwiązaniem tego problemu ma być rządowy program wspierania społecznego  budownictwa czynszowego przeznaczonego dla osób mniej zamożnych. Jednym z jego filarów jest program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM), realizowany przez Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) oraz samorządy. Podmioty te mają za zadanie budować mieszkania przeznaczone na wynajem, o umiarkowanym czynszu, z możliwością dojścia do własności.

– 19 stycznia 2021 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy z 10 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, regulująca działanie Krajowego Zasobu Nieruchomości. Oznacza to, że naszą podstawową działalność, czyli zakładanie spółek SIM, w pełni prowadzimy od stycznia tego roku. W trakcie ośmiu miesięcy założyliśmy 12 spółek SIM, które mają w planach wybudowanie ponad 12 tysięcy mieszkań. Mamy też podpisane porozumienia z ponad 400 gminami, co w niedługim czasie zaowocuje kolejnymi spółkami SIM, a co za tym idzie – budową kolejnych mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu – wyjaśnia prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości, Bartłomiej Druziński.

Dla kogo mieszkania SIM?

Grupą docelową programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych są mniej zamożne rodziny, które stać na regularne opłacanie czynszu, ale nie posiadają zdolności kredytowej. Kryteria naboru i punktację określać będzie gmina, na terenie której powstaną mieszkania. Jednak stosowanie kryteriów pierwszeństwa nastąpi dopiero w przypadku, gdy liczba zainteresowanych najmem mieszkania będzie wyższa niż liczba budowanych mieszkań. Kryteria te będą ustalane dla każdej inwestycji odrębnie, przy uwzględnieniu uwarunkowań przestrzennych oraz specyfiki lokalizacji. 

– Program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych jest adresowany przede wszystkim do mieszkańców mniejszych miejscowości, służy zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych. Współpraca między samorządem a państwowym podmiotem, jakim jest KZN, pozwala na wykorzystanie ułatwień prawnych i specjalnie przygotowanego atrakcyjnego pakietu finansowego – podkreśla prezes Bartłomiej Druziński. 

Gdzie powstaną mieszkania?

Spółki SIM zakładane są tam, gdzie istnieją potrzeby mieszkaniowe. Kryterium, które jest brane pod uwagę przy tworzeniu tego typu podmiotu, to dostępność gruntu nadającego się pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Nie ma ograniczeń co do wielkości gminy przystępującej do spółki. Obecnie Krajowy Zasób Nieruchomości utworzył SIM-y zarówno z aglomeracjami takimi jak Wrocław, jak i z mniejszymi miastami, takimi jak Dobre Miasto, czy małymi gminami, np. Medyką. 

– Nie unikamy niedużych inwestycji, 20–30-lokalowych. Jesteśmy otwarci na współprac...