System rozszerzonej odpowiedzialności producenta powinien być jak najbardziej optymalny, a pełne koszty zbiórki i zagospodarowania odpadów powinny być ponoszone przez wprowadzających. W sierpniu poznaliśmy założenia schematu ROP, zaproponowane przez stronę rządową. KIGO wniosła do niego swoje uwagi.

Na podstawie opinii przedsiębiorstw członkowskich Krajowa Izba Gospodarki Odpadami przekazała Ministerstwu Klimatu i Środowiska uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw z 2 sierpnia 2021 r. (nr w RCL UC81). Mając na uwadze strategiczne dla gospodarki odpadami znaczenie wprowadzanych do naszego prawodawstwa zmian stanowiących kluczowe uregulowanie systemowe w zakresie tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), które w perspektywie długoletniej będzie oddziaływać na prowadzenie – a w szczególności finansowanie – gminnej gospodarki odpadami komunalnymi oraz osiągnięcie poziomów recyklingu odpadów komunalnych, Izba wniosła także o przedłużenie terminu konsultacji społecznych.

Podział odpowiedzialności i…

Krajowa Izba Gospodarki odpadami od lat optuje za wprowadzeniem w Polsce jak najbardziej optymalnego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producentów, w którym pełne koszty zb...