Antropocen ma się świetnie. Jak dotąd pracujemy intensywnie jako ludzkość, aby pozostawić po sobie na przyszłość w zapisie skalnym plastik i beton. Ten drugi definitywnie zdominował realizowane konstrukcje – od budownictwa mieszkaniowego po tamy na największych rzekach świata.

Problem „kryzysu tożsamości” betonu to nie tylko walka z patologiczną betonozą w centrach miast. Temat sięga dużo głębiej niż zbyt niska świadomość ekologiczna decydentów i włodarzy aglomeracji. W skali globu jest to „ciasto” o wielu warstwach. Niektóre z nich ukrywane są przed opinią publiczną, a coraz częściej tłem budowlanego boomu są prawdziwe ludzkie dramaty…

Konsekwencje klimatyczne i środowiskowe

Ostatnie stulecie zaliczyło ogromny wzrost produkcji betonu. Szacuje się, że obecnie poziom światowego rocznego zużycia wynosi ok. 25 gigaton, a ma jeszcze wzrosnąć o 20% do 2050 r. Nie obejdzie się to bez konsekwencji klimatycznych i środowiskowych. Materiał ten – pomimo licznych i niewątpliwych zalet – sprawia problemy już na etapie surowców potrzebnych do jego produkcji. Składnikiem niezbędnym jest piasek, który wobec wyzwań współczesności wydaje się błahym i pobocznym wątkiem. Przecież Sahara jest prawdziwą jego skarbnicą. Otóż nie! Nie każdy piasek nadaje ...