Wiele jest czynników wymagających uwzględnienia w procesie projektowania układu warstw zapewniających właściwe warunki do uprawy roślin na utwardzonych powierzchniach architektonicznych. Jakie uwarunkowania dotyczą tego rodzaju struktur?

Bez wątpienia ważną determinantą jest kształt dachu, czyli to, czy jest on płaski, dwuspadowy, wklęsły, jednospadowy, wielospadowy czy półkulisty. Istotnym parametrem jest jego spadek, wyrażany w procentach, lub nachylenie, wyrażane w stopniach. Ze względu na stosowane rozwiązania wyróżniamy dachy płaskie (o nachyleniu w przedziale od 0 do 10˚) i dachy skośne (o nachyleniu w przedziale od 10 do 45˚). Inny parametr to rodzaj zazielenienia. Zgodnie z nim możemy dokonać podziału na dachy z ekstensywną, półintensywną lub intensywną uprawą roślin.

Bardzo ważne przy doborze metod jak najlepszego urządzenia dachu zielonego jest również precyzyjne określenie wagi systemu, i tu wyróżnia się dwa przedziały: od minimalnej wartości 120 kg/m2 wzwyż dla dachów z zazielenieniem intensywnym i w przedziale od 80 do120 kg/m2 dla dachów z zazielenieniem ekstensywnym, przy założeniu, że korzystamy z rozwiązań opartych na specjalistycznych substratach dachowych. Kolejna determinanta to prawidłowe określenie poziomu retencji wód opadowych i roztopowych na projektowanym dachu. Warto również wziąć pod uwagę funkcje dodatkowe, takie jak np. możliwość instalacji ogniw fotowoltaicznych, co w dzisiejszych czasach ma bardzo duże znaczenie.

Rodzaje i właściwości włóknin

Aby prawidłowo zaprojektować zielony dach, należy poznać parametry i właściwości włóknik, aby dobrze je dobrać. Na rynku dostępne są maty chłonno-ochronne. Są one układane bezpośrednio na hydroizolacji o potwierdzonych właściwościach przeciwkorzennych i mają za zadanie zabezpieczyć ją przed uszkodzeniami mechanicznymi, magazynując jednocześnie wodę. Przy doborze maty należy zwrócić uwagę na rodzaj materiału, jej grubość, pojemność wodną, odporność na przebicie, wytrzymałość na rozerwanie...