16 grudnia 2021 r. podpisane zostało pomiędzy administracją rządową a przedstawicielami sektora PV „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki”. Jest ono wypełnieniem postanowień listu intencyjnego podpisanego we wrześniu 2020 r. 

Koncepcja porozumień sektorowych, jako forma współpracy przemysłu i administracji, pojawiła się po raz pierwszy w 2019 r. Na poziomie Unii Europejskiej idea podpisania porozumienia sektorowego wokół uzgodnionej strategii znalazła się w planie działań Zielonego Ładu. W dokumencie wskazano na morską energetykę wiatrową jako pierwszy strategiczny sektor, który wymaga porozumienia. Na początku 2020 r. powołano grupę roboczą, która doprowadziła do przyjęcia strategii (Offshore Renewable Energy Strategy) w listopadzie 2020 r. Równolegle trwały prace nad podpisaniem strategii wodorowej. Na bazie porozumień przystąpiono do prac nad uruchomieniem tzw. Ważnych Projektów Wspólnego Europejskiego Interesu (IPCEI) – najpierw w obszarze wodoru, potem morskiej energetyki wiatrowej. 

Pierwsze krajowe porozumienie zostało podpisane w Wielkiej Brytanii jeszcze w 2019 r. – w postaci dokumentu Offshore Wind Sector Deal. W Polsce w 2021 r. podpisano Porozumienia sektorowe dotyczące morskich farm wiatrowych, wodoru oraz biogazu. Jako czwarte ...