Sekwestracja to termin, który warto dodać do swojego słownika. Komisja Europejska planuje podjęcie działań, dzięki którym proces ten stanie się opłacalny. Wiadomo bowiem, że przy obecnym stanie techniki nie ograniczymy wszystkich emisji tylko za pomocą elektryfikacji i rozwoju OZE. Potrzebne jest efektywne zarządzanie pozostałymi emisjami, czyli sekwestracja dwutlenku węgla (składowanie go np. w formacjach geologicznych lub ekosystemach ziemskich) i jego recykling (powtórne użycie w celu produkcji np. paliw syntetycznych, tworzyw sztucznych, kauczuków, chemikaliów itp.). KE poczyniła kolejny krok, by uczynić to możliwym i, zgodnie z założeniami, osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., a potem osiągać emisje ujemne, publikując komunikat w sprawie zrównoważonego obrotu węgla.

Komunikat Komisji, który ujrzał światło dziennie w połowie grudnia 2021 r., ma charakter ogólny, programowy i proponuje jedynie kierunek przyszłej polityki. Zgodnie z zapowiedziami, ma jednak już wkrótce doprowadzić do powstania konkretnych propozycji legislacyjnych. Co dokładnie zawiera? 

Opublikowany dokument dotyczy kilku kwestii związanych z obiegiem węgla, ale skupia się na dwóch głównych obszarach: rolnictwie regeneratywym (zwanym też węglowym) i przemysłowym wychwytywaniu, recyklingu, transporcie i składowaniu dwutlenku węgla. Aby jednak rozwój tych obszarów się udał i służył obranym celom klimatycznym, konieczne jest stworzeniu odpowiednich regulacji, które umożliwią pomiar i certyfikowanie wychwytywania dwutlenku węgla w któryś z wymienionych sposobów.

Obecnie rolnictwo wykazuje emisje dodatnie, zamiast je redukować. Z kolei lasy emisje pochłaniają, ale od wielu lat trend ten jest spadkowy. Ma się to zmienić i ze wsparciem Unii gospodarujący gruntam...