Wprowadzający opakowania do obiegu od 2002 r. są zobligowani do odzysku i recyklingu odpadów, ale przez lata ich kontrybucja tylko symbolicznie nawiązywała do zasady „zanieczyszczający płaci”. Dziś płacą jedynie ok. 150 mln zł rocznie, kilkanaście razy mniej niż np. w Niemczech i Austrii. Wydłużone procedowanie ustawy o ROP powoduje straty dla gospodarki i środowiska naturalnego. Zbyt wiele odpadów trafia na składowiska lub do spalarni, a za mało do recyklingu. Tylko pilne wdrożenie ROP-u sprawi, że wprowadzający wezmą na siebie finansową odpowiedzialność za opakowania. Ustawa wpłynie także korzystnie pod kątem działań CSR dla wprowadzających. Konsument coraz bardziej świadomie wybiera produkt od tego dostawcy, który dba o środowisko. 

System powinien wspierać finansowo przetwarzanie odpadów zarówno poprzemysłowych, jak i komunalnych z gospodarstw domowych. Liczymy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska to uwzględni i zaczniemy bazować na realnym recyklingu. Stowarzyszenie we współpracy z firmą consultingową jest na etapie przygotowywania raportu, w którym zostaną przedstawione rzeczywiste koszty recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych. W raporcie znajdzie się m.in. propozycja modelu weryfikacji dokumentów potwierdzających recykling, co – mamy nadzieję – ograniczy działania „szarej strefy&rdq...