Rozmowa z Jolantą Ratajczak, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Pani prezes, Projekt Doradztwa Energetycznego okazał się niezwykle istotny z punktu widzenia samorządów, które w chwili obecnej przechodzą poważne zmiany związane z transformacją energetyczną. Od kiedy trwa ten Projekt, jak długo będzie kontynuowany i jakie główne cele do zrealizowania przed nim stoją?  

Projekt pod nazwą „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, zwany w skrócie Projektem Doradztwa Energetycznego  zaczął się w 2015 r. Realizowany jest  w ramach perspektywy unijnej na lata 2014-2020 z trzyletnim okresem trwałości, a więc do końca 2023 r. i stanowi wsparcie dla skutecznego wdrażania pakietu energetyczno-klimatycznego UE 20/20/20. 

Do głównych celów Projektu  należą: zwiększenie świadomości społecznej w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz planów działań na rzecz zrównoważonej energii, a także, co bardzo ważne,  wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w&nbs...