Rozmowa z Jolantą Ratajczak, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Pani prezes, Projekt Doradztwa Energetycznego okazał się niezwykle istotny z punktu widzenia samorządów, które w chwili obecnej przechodzą poważne zmiany związane z transformacją energetyczną. Od kiedy trwa ten Projekt, jak długo będzie kontynuowany i jakie główne cele do zrealizowania przed nim stoją?  

Projekt pod nazwą „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, zwany w skrócie Projektem Doradztwa Energetycznego  zaczął się w 2015 r. Realizowany jest  w ramach perspektywy unijnej na lata 2014-2020 z trzyletnim okresem trwałości, a więc do końca 2023 r. i stanowi wsparcie dla skutecznego wdrażania pakietu energetyczno-klimatycznego UE 20/20/20. 

Do głównych celów Projektu  należą: zwiększenie świadomości społecznej w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz planów działań na rzecz zrównoważonej energii, a także, co bardzo ważne,  wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Projekt doradztwa został uwzględniony w Programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) który stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020, co oznacza duże prawdopodobieństwo jego dalszej realizacji.

Kto zatem może dziś skorzystać z Projektu i na jakich zasadach, a więc co trzeba zrobić, aby wziąć w nim udział?

Z profesjonalnego doradztwa energetycznego mogą korzystać zarówno instytucje publiczne, jak i przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.  Projekt zakłada różne formy nieodpłatnych usług w celu zwiększania świadomości społeczeństwa w zakresie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii.  Zakres usług doradczych obejmuje również wsparcie w weryfikacji audytów energetycznych, wdrażanie innowacyjnych i efektywnych kosztowo rozwiązań, przedstawianie dostępnych na rynku źródeł finansowania inwestycji sektora energetyki oraz udzielanie informacji o możliwości uzyskania tych środków, jak również wsparcie dla gmin w postaci weryfikacji i wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Planów działań na rzecz zrównoważonej energii i oczywiście - przeprowadzanie szkoleń oraz działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie energetyki. System wsparcia doradczego funkcjonuje w całym kraju i jest realizowany przez 15 wojewódzkich funduszy oraz województwo lubelskie, więc aby skorzystać z fachowej wiedzy w tym zakresie wystarczy skontaktować się z jedną z tych instytucji.

Jakie są największe korzyści wynikające z&...