Rok 2021 był czasem wytężonej pracy i aż chciałoby się życzyć w nowym roku zbierania jej plonów. Okres końca starego roku, a zarazem początku nowego to czas podsumowań, a także rozpoczęcia wyznaczonych noworocznych celów i realizacji wytyczonych planów. Pomimo obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, w połączeniu z ostrożnością i zapobiegliwością przy organizowaniu spotkań, ubiegły rok w nie obfitował. Często nadal w formie hybrydowej. Braliśmy czynny udział w ciekawych wydarzeniach, targach, konferencjach, ale również w pracach przy przygotowywaniu i realizacji projektów, niejako również w oczekiwaniu nowej perspektywy finansowej związanej z Europejskim Zielonym Ładem. Wielu przedsiębiorców skorzystało z dostępnych programów, czego efekty niedługo będziemy obserwować. Warto przy tym zauważyć, że Klaster również oferuje programy finansowego wsparcia dla jego członków, szczególnie dla MŚP, dzięki którym możliwe jest budowanie i wzmacnianie obszaru konkurencyjności. Służy temu realizowany już kolejny raz projekt internacjonalizacji członków Klastra. Poprzez wsparcie finansowe i organizacyjne możliwe jest wsparcie ekspansji zagranicznej i zwiększenie rozpoznawalności przedsiębiorców na arenie międzynarodowej. Refundacja sięgająca nawet do 80% oraz aktywne uczestnictwo w takich targach jak IFAT w Monachium, K (Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych i Kauczuku) w Düsseldorfie czy Ecomondo we włoskim Rimini sprzyjają rozwojowi, wzmacnianiu i promocji wizerunku firm, a co najważniejsze – poszerzaniu grona klientów i partnerów.
Klastry odgrywają kluczową rolę w realizacji polityki rozwoju, przyczyniając się do rozszerzania powiązań pomiędzy biznesem a nauką, szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji. Podlegają one jednak zmianom adekwatnym do sytuacji na rynku. Międzysektorową współpracę i rozwój w obszarze gospodarki obiegu zamkn...