Krajowe ciepłownictwo to szansa na rozwój Polski, jednak stoją przed nim olbrzymie wyzwania związane z transformacją. Jednym ze sposobów na łagodniejsze przejście tej trudnej drogi może być wykorzystanie geotermalnego potencjału naszego kraju, a ten jest całkiem pokaźny. 

Mówił o tym jeden z gości konferencji „Doradztwo Energetyczne dla Gmin”, Paweł Sałek – doradca prezydenta RP i przewodniczący Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych.

– Wielką okazją dla nas może być wykorzystanie krajowej geotermii. Jestem zwolennikiem wykorzystania naszych zasobów, a w tym pojęciu mieści się właśnie geotermia. Ten sposób wytwarzania ciepła i korzyści, jakie on daje, są olbrzymie – 
argumentował P. Sałek.

Proces inwestycyjny w geotermii jest jednak bardzo trudny pod kątem kosztowym czy inżynierskim, stąd niezbędne jest wyznaczenie dla tych samorządów, które kwalifikują się do jej wykorzystania, konkretnych ścieżek dochodzenia do realizacji takich inwestycji. Taką właśnie pomoc oferują samorządom wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Od Szczecina aż po Kielce

Doktor Mariusz Socha, kierownik Pracowni Wód Uznanych za Kopaliny Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej w Państwowym Instytu...